Cyber Security Bylaws

Cyber Security Bylaw For Telecom Sector

31st August 2020, Kathmandu

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकहरु (आधारभूत दूरसञ्‍चार/टेलिफोन, मोबाईल, नेटवर्क, इन्टर्नेट लगायत) को लागि जारी Cyber Security Bylaw, 2077 (2020).

For more Information: NTA Launched Cybersecurity Byelaw 2077